دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

تمام وجودم پر از استرسه

سلام گلم مامان خیلی ناراحته خیلی نگرانم تمام وجودم پر از استرسه خیلی نگرانتم از اینکه تو نی نی نازم سالمی؟ اینکه کاری نکنم مریض شی گرفته تا اینکه چجوری بدنیات بیارم بزرگت کنم چجوری تا سونوی بعدی که نمیدونم کیه تحمل کنم تا از سلامتیت مطمئن شم روی ماهتو ببینم ودلم آروم شه..
14 آذر 1391
1