دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

بدون عنوان

دخترم هیچی مثل دیدن تلاشت برای راه رفتن زیبا نیست،وقتی چیزی چشمتو میگیره با هیجان شروع میکنی به دست وپازدن اماشکمت رو زمینه وفقط دست وپات رو تو هوا تکون میدی اخرشم شروع میکنی به جیغ زدن ای تنبل. سه شنبه 1392/10/24 13:05 ...
24 دی 1392
1