دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

اولین دندونت در اومد...

پارمیس مامان اون لباسه که وقتی تو شکم مامان بودی برات خریدم روش زنبور داشت و جوجه و... دیگه برات کوچیک شده. دختر مامان لباساش بیشتر براش کوتاه میشن تا تنگ امروز مامان بزرگ برات آش دندونی درست کرد دستش درد نکنه خیلی زحمت کشید. قدرشو بدون تو دنیا همین یه دونه مادربزرگو داری . یک هفته مونده به پایان 6ماهگیت اولین دندونت در اومد .   ...
23 آذر 1392
1