دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

پایان ده ماهگی...

دخترم جدیدا سه حرف رو کنار هم بکار میبری"ابودجی" نمیدونم برات چه معنایی داره امااین کلمه افتاده سر زبون همه مون،وقتی عصبانی میشی پاهاتو زمین میکوبی،یاد گرفتی برای چند ثانیه روی پاهات بدون کمک وایسی...الان ده ماهگیت تموم شده،چهارتا دندون خوشگل هم داری
1 ارديبهشت 1393
1