دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

آفرین خانوووووم

سلام برای تو مینویسم خوشمل مامان،5 روز مونده یه ساله بشی ماشاله خیلی زبل شدی بیا بشماریم چندکلمه بلدی 1:جیش 2:آتیش 3:آب 4:دادا 5:بابا 6:ات 7:بده میتونی دنده عقب راه بری وحتی 360 درجه دور خودت بچرخی وقربدی وبرقصی ،عاشق کفشی میتونی دو تا مکعب رو روی هم قرار بدی البته خیلی قبل از این یادداشت بلد بودی ...
25 خرداد 1393
1