دختر دانا و پرمهر مامان

خاطرات و دانسته ها

نقاشی و کاردستی

  این عروسک انگشتی ها رو از اینجا یاد گرفتم و برای دختر نازم درست کردم           این نقاشی ها رو هم با هم کشیدیم : تو این نقاشی من آدمک رو کشیدم بعد برات لکه های رنگ رو ریختم شما هم با نی فوتشون کردی. تو این نقاشی به انتخاب خودت رنگ روبا قلم مو  روی بادکنک میزدی بعد رو کاغذ چاپش میکردی. برای این نقاشی قلم مو رو به رنگ دلخواهت آغشته میکردی و روی کاغذ ضربه میزدی ،منم براشون ساقه کشیدم البته خودت قبلش با چنگال آغشته به رنگ ساقه کشیده بودی.   اینم اولین نقاشیت که یه آدم رو خیلی واضح کشیدی البته بعد از یه عالمه تمرین ،الهی قربونت...
24 مرداد 1394
1