پارمیسپارمیس، تا این لحظه 5 سال و 7 ماه و 29 روز سن دارد
سقف خونه ی ماسقف خونه ی ما، تا این لحظه 8 سال و 5 ماه و 25 روز سن دارد
مهرسامهرسا، تا این لحظه 1 سال و 1 ماه و 7 روز سن دارد

دختر دانا و پرمهر مامان

1